ร.พ.ร้อยเอ็ดรวมใจเย็บเต้านมเทียม

ร้อยเอ็ด –  นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.ร.พ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด จัดงานรณรงค์ “เย็บเต้านมรวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ร.พ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจ แบ่งปันน้ำใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จิตอาสาภายในและภายนอกในการร่วมกันจัดทำเต้านมเทียมมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

น.พ.มนต์ชัย เผยว่า สืบเนื่องจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการพบว่าโรคมะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสูญเสียภาพลักษณ์ ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้สูญเสียกำลังใจ จึงจัดให้มีการรณรงค์ “เย็บเต้านมรวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” ขึ้น โดยในงานจะมีการบรรยายเรื่อง “มะเร็งเต้านมแบบครบวงจร” เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ป่วย กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560