กศน.สิงห์บุรีขานรับยุทธศาสตร์ 4.0 จัดโชว์ผลงาน-พัฒนาเมือง-กระตุ้นการท่องเที่ยว

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงาน “การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.สิงห์บุรี ประจำปี 2560” ร่วมกับนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ว่า การจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีให้ความสำคัญกับการจัด และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ส่งผลกระทบไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อสนับสนุน เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อว่า การมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสำนักงาน กศน.สิงห์บุรี ประจำปี ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนจังหวัดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในสังกัด นำนโยบายและจุดเน้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และทำให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560