ประมงพังงารวมตัวยื่นหนังสือให้รบ.ผ่านผู้ว่า จี้ แก้ปัญหาบังคับใช้กม.

ชาวประมงพังงารวมตัวยื่นหนังสือให้รัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายบุญชู ใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายส้าหนี นาวีว่อง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปลากะตักเกาะยาว เครือข่ายกลุ่มประมงพื้นที่พังงา ประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน รวมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อยื่นหนังสือผ่านนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ต่อยังกรมประมง และรัฐบาลชุดปัจจุบัน เรียกร้องเกี่ยวกับการประมงดังนี้คือ 1.การแก้ไขปัญหาทำการประมงผิดกฎหมายจนบางครั้งชาวประมงเตรียมตัวไม่ทัน ออกกฎหมายโดยที่ชาวประมงไม่ได้มีส่วนร่วม หรือไม่รับฟังเสียงคัดค้านหรือข้อเสนอแนะของภาคประชาชน ฟังแต่เสียงนักวิชาการที่มีองค์ความรู้ไม่ครบด้าน ทำให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาต้องกลับไปแก้ไข 2.การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปทำให้ชาวประมงบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว โทษการยึดเรือ ยึดใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวที่เป็นมรดกตกทอดกันมา หากรัฐยึดเอาไปก็เหมือนซ้ำเติมให้หมดทางทำมาหากิน เพราะบางคนมีความรู้น้อย ทำประมงมาตลอดทั้งชีวิตให้กลับไปทำอย่างอื่นคงลำบาก 3.การลงน้ำหนักปลาในสมุดบันทึกการทำประมง (ล็อคบุ๊ค) ที่กรมประมงกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะการคาดคะเนด้วยสายตาย่อมมีความผิดพลาดสูง 4.การติดตั้ง VMS ที่ภาระค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่ารายเดือน เจ้าของเรือเป็นผู้ออก แต่กรมประมงออกประกาศให้เปลี่ยนเครื่อง VMS ใหม่เป็นรุ่น 2 ภายใน พฤษภาคม 2562 ซึ่งค่าอุปกรณ์กว่า 50,000 บาท หรือให้ปรับปรุง รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งต้องจ่ายค่าอัพเกรดจำนวนกว่า 20,000 บาท เป็นการเพิ่มภาระให้ชาวประมงควรทำการอัพเกรดให้ชาวประมงหรือรับซื้อคืนเครื่องรุ่น 1 กลับไป 5.ควรให้กรมประมงเปิดให้เรือบางประเภทสามารถขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ได้มากกว่า 1 ใบ เพราะเรือบางประเภทออกทำประมงได้ไม่กี่เดือนก็หมดฤดู ก็ต้องจอดเรือเพราะออกไปทำการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ 6.กำหนดให้ทำประมงเพียง 200 กว่าวัน หรือ 7-8 เดือน ทำให้ชาวประมงขาดรายได้เพราะไม่สามารถทำประมงได้ในแต่ละปีเกือบ 4 เดือน และ 7.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนและผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยปกติงานประมงจะจ้างเป็นรายวันเพราะใน 1 ปี ไม่ได้ออกทำประมงตลอดเวลา เนื่องจากวันทำการประมงหมด ติดมรสุม จอดเรือซ่อมแซม การให้จ่ายค่าจ้างทั้งเดือนและทำสัญญา 1 ปี ไม่ยุติธรรมต่อนายจ้าง โดยลูกจ้างทั้งหมดต้องการรับค่าจ้างเป็นเงินสดเท่านั้นไม่ต้องการเงินผ่านธนาคาร

ส่วนประมงปลากะตักเกาะยาวได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางกรมประมงได้ทบทวนกฎหมายขอให้เรือปลากะตักเกาะยาว อยู่ในประเภทเรือประมงพื้นบ้าน เนื่องจากปัจจุบันทางกรมประมงบังคับใช้เรือประมงปลากะตักเกาะยาวอยู่ในเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขณะที่บริเวณการทำประมงอยู่ในพื้นที่ประมงชายฝั่งแต่อุปกรณ์การต้มทำให้เรือต้องใช้ขนาดใหญ่เท่านั้น

ทางด้าน นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รับหนังสือทั้งหมดพร้อมรับปากว่าจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งต่อให้รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาในทุกอย่างต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์