“ขนมน้ำนมข้าว”ของดีชาวมอญ ของประเสริฐได้ลิ้มรสปีละหน

“กวายฺนด๊าจเต๊าะห์เซาะห์ : ขนมน้ำนมข้าว”

ในช่วงท้ายฤดูกาลทำนา ก่อนเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว ชาวมอญจะนิยมนำข้าวช่วงตั้งท้องซึ่งถือว่าเป็นของดี ของประเสริฐ เป็นเลิศในหมู่อาหารทั้งปวง มาทำขนมพิเศษที่มีให้ได้ลิ้มรสเพียงปีละหน ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นสำคัญ

วิธีทำขนมชนิดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชาวมอญในชุมชนอย่างมาก เพราะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยาก เริ่มจากการนำรวงข้าวตั้งท้องมาตำในครกแล้วขยำเอาน้ำนมข้าว (ด๊าจเต๊าะห์เซาะห์) ออกมา เคี่ยวรวมกับเครื่องหวานชั้นเลิศ ได้แก่ นม น้ำผึ้ง น้ำตาล และอื่นๆ จนได้น้ำนมข้าวข้นหอมหวานมัน น่ากินยิ่งนัก

น้ำนมข้าวนี้มีลักษณะข้นคล้ายสังขยา กินเป็นเครื่องจิ้ม จึงต้องทำของกินอีกอย่างคู่กัน นั่นคือข้าวเหนียวห่อใบไผ่ต้ม (คล้ายขนมจ้าง) เอาไว้จิ้มกินกับน้ำนมข้าว


ปัจจุบันขนมชนิดนี้กำลังจะหากินได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะนับวันผู้ประกอบอาชีพทำนามีแต่จะลดลง ทำให้ผู้สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารที่เนื่องด้วยการทำนามีจำนวนน้อยลง แต่ก็ยังมีผู้พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวมอญอยู่ เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง

แอดมินเม้ยโดงทอ

เพจ รามัญคดี – MON Studies

ขอขอบคุณภาพและเรื่องจาก
คุณ Atcharaporn Kongramun
ชาวบ้าน ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์