สองพี่น้องบุรีรัมย์ เป็นลูกจ้างแล้วเงินไม่พอใช้ หันมาปลูกดาวเรือง ทำรายได้ไร่ละ 4-5 หมื่นบาท

วันที่ 30 พ.ย. นางวรรณี ศรีรุ่ง อายุ 47 ปี และนายเสรี เสนาจันทร์ อายุ 44 ปี สองพี่น้องบ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ อดีตลูกจ้างที่เคยได้ค่าแรงเพียงวันละ 200 บาท ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตัดสินใจปรับพื้นที่นาที่มีอยู่ 2 ไร่ หันมาปลูกดอกดาวเรืองสายพันธุ์ตราบ้าน และศรแดง ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด สามารถสร้างรายได้ไร่ละ 4–5 หมื่นบาท เนื้อที่ปลูก 2 ไร่ก็จะมีรายได้ 7–8 หมื่นบาท โดยแต่ละปีจะสามารถปลูกได้ถึง 3 รอบ ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท โดยวิธีการปลูกดอกดาวเรืองก็ไม่ยุ่งยาก ทั้งใช้น้ำน้อยหน้าแล้งก็สามารถปลูกได้ และยังใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นเพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บดอกขายได้ หลังจากปลูกมาได้ 5 ปี ปัจจุบันมีออเดอร์รับซื้อดอกดาวเรืองเป็นประจำ จนบางช่วงดาวเรืองออกดอกไม่ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ

นายเสรี กล่าวว่า เดิมมีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไปค่าแรงไม่แน่นอนและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนนาที่ทำก็ประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและราคาข้าวที่ตกต่ำ เมื่อเห็นพี่สาวหันมาปลูกดอกดาวเรืองมีรายได้ดี จึงตัดสินใจปรับมาปลูกดอกดาวเรืองกับพี่สาว ทำให้มีรายได้ดีและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ด้านนางวรรณี ศรีรุ่ง กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ทำงานโรงงานเย็บผ้าได้ค่าแรงวันละ 200 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงไปศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกดอกดาวเรือง แล้วตัดสินใจปรับพื้นที่นาที่มีอยู่ 2 ไร่ปลูกดอกดาวเรืองซึ่งปีแรกมีปัญหาเรื่องตลาดอยู่บ้าง แต่พอปีต่อมามีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อประจำทำให้มีรายได้จากการปลูกดอกดาวเรืองขายปีละไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์