มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานใน โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง” ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ พันเอก กฤตพันธ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย คุณสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตรี อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการ สำนักงานภาค 3 พันเอก เอื้อชาติ หนุนภักดี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 บริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่วยเมล็ดพันธุ์พืช ตราศรแดง โดย คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะทำงานจากพันธมิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัคร กำลังพลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศิลปินดารา นักร้อง ร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่เริ่มออกดอก ประดับตกแต่งรอบๆ บริเวณพื้นที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุณ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด และ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันดังกล่าว ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส ได้สาธิตแนวทางการใช้ประโยชน์จากต้นและดอกดาวเรือง ที่จะมีมากมายหลังพระราชพิธีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมิให้ต้นดาวเรืองกลายเป็นขยะอันไร้ค่า กล่าวคือ ต้นดาวเรืองที่ออกดอก หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มิได้นำไปทิ้ง แต่เราจะนำทุกส่วนของต้นดาวเรืองไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือนอกจากการใช้บูชาพระแล้ว ยังสามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ใช้เป็นสมุนไพรไล่แมลงที่รบกวนการเกษตรหรือศัตรูพืช ดอกดาวเรืองแห้งใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงไก่ ทำให้ไข่มีสีสวยงามและมีคุณค่าทางอาหารจากสารเบตาแคโรทีนที่พบในดอกดาวเรืองตามธรรมชาติ ต้นและรากของดาวเรืองมีสารที่ช่วยป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอยในดินได้ โดยใช้วิธีการไถกลบทั้งต้นและรากลงในแปลงปลูก

ดอกใช้ประกอบอาหาร เช่น นำดอกตูมมาลวกจิ้มน้ำพริก ใช้แกล้มกับยำต่างๆ หรือ ข้าวยำ ดอกใช้สกัดทำเป็นสีย้อมผ้า ดอกแห้งสามารถนำมาใช้อบร่ำหอม สำหรับเป็นของที่ระลึก ดอกดาวเรืองสามารถนำไปตากแห้งเพื่อใช้ชงเป็นชา มีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายสดชื่น จิตใจเบิกบานแจ่มใส ช่วยในการขับลมได้ดีและทำให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้น ใช้ทำเป็นสมุนไพรไล่ยุง เป็นต้น ซึ่งสาธิตโดย ครูอนงค์ ยืนนาน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew