ชาวระยอง รวมตัวชูป้ายต้านโรงงานยางมะตอย-บริษัทระเบิดหิน ฝุ่นคลุ้งกระทบสวนผลไม้

ชาวบ้านกองดินรวมตัวชูป้ายหน้าโรงงาน “ไม่เอาโรงงานยางมะตอย”

เมื่อเวลา 15.00น.วันที่ 3 ธันวาคม นายอเนก ลำไย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยองพร้อมชาวบ้านจำนวน 60 คน เดินทางไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้าประตู บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จำกัด เลขที่ 88/8-9 หมู่ 7 ต.กองดิน พร้อมชูป้าย “ไม่เอาโรงงานยางมะตอย” เรียกร้องให้ระงับการก่อสร้างโรงงานยางแอสฟัล(ยางมะตอย) หลังบริษัทฯยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างต่อองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)กองดิน

ชาวบ้านที่คัดค้านไม่พอใจการก่อสร้างโรงงานยางมะตอย โดยไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งเรื่องการระเบิดหินของบริษัทฯ ส่งผลกระทบชาวบ้านเรื่องเสียงดัง ปัญหาเรื่องรถบรรทุกหิน ส่งผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองต่อสวนทุเรียนและสวนผลไม้

ทั้งนี้นายสาธิต ถิ่นทัพไทย ผู้จัดการบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จำกัด ได้ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุม และกล่าวชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่า บริษัทฯได้ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม จ.ระยองแล้วตามขั้นตอน แต่จะรับเรื่องร้องเรียนไปแจ้งให้กรรมการผู้จัดการบริษัทฯทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

ขณะเดียวกันหลังได้รับรายงานนายบัญญัติ เศียรเขียว ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแกลง เดินทางมาพบชาวบ้านและรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรายงานให้นายอำเภอแกลงทราบ ชาวบ้านพอใจแยกย้ายกันเดินทางกลับ

ที่มา มติชนออนไลน์