อี-คอมเมิร์ซแตะ 5 ล้านล.

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้ จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างธุรกิจไทย” (e-Commerce for Thai SMEs) ให้สอดรับกับแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (2560-64) โดยได้กำหนดเป้าหมายที่จะเป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาสู่ช่องทางอี-คอมเมิร์ซ” สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เอสเอ็มอีและชุมชนท้องถิ่น เน้นพัฒนาสู่ความสำเร็จ 3 ด้าน คือการพัฒนาคน จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาเข้าสู่ช่องทาง และสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จอี-คอมเมิร์ซ
ด้านการกระตุ้นการใช้อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce Booster) จัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ ส่งเสริมการเข้าสู่การค้าออนไลน์ เผยแพร่ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกรม ด้านที่สาม การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (Ecosystem)
ในปี 2559 ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2.5 ล้านล้านบาท โดยคาดว่ามูลค่าอี-คอมเมิร์ซไทยจะมีอัตราการขยายตัว 100% ในปี 2564 หรือมีมูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวแบบขั้นบันไดที่สูง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด