บอร์ดสวนสัตว์ประชุม 12 ธ.ค. หารือย้ายเขาดินไปคลองหก

จากกรณีที่จะมีการย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปยังบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันออก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากพื้นที่เดิมมีความคับแคบ มีสัตว์จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก จึงไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมที่จะรองรับกิจการของสวนสัตว์นั้น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายสุริยา แสนพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือชี้แจงในประเด็นดังกล่าวได้ ต้องรอให้บอร์ดสวนสัตว์ประชุมหารือในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ โดยหลังจากประชุมเสร็จน่าจะมีความกระจ่างที่ชัดเจนขึ้น ทั้งเรื่องรายละเอียดและทิศทางการดำเนินงาน แต่เบื้องต้นได้มีการสำรวจพื้นที่บริเวณคลองหกมาบ้างแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งต้องศึกษาสถานที่จัดสร้าง และศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด โดยปกติตามหลักการทั่วไปในการย้ายสวนสัตว์นั้น จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี

นายสุริยากล่าวต่อว่า ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์นั้น ก็จะมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งทีมสัตวแพทย์ และทีมงานที่มีความชำนาญ แบ่งการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด ส่วนสวนสัตว์แห่งใหม่ก็ต้องมีการพัฒนาที่อยู่ที่ดีกว่าพื้นที่เดิม ซึ่งสัตว์ที่อยู่ในบัญชีของสวนสัตว์ดุสิตมีประมาณพันกว่าตัว มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกว่า 2 ล้านคนต่อปี และสร้างรายได้ให้สวนสัตว์ประมาณ 120-130 ล้านบาทต่อปี