แก้ปัญหาราคาพืชเกษตรต้องทำจริง

บทบรรณาธิการ

ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเป็นเผือกร้อนที่รัฐบาลต้องเร่งหาทางออก หากทำได้นอกจากเกษตรกรและคนในระดับรากหญ้าจะมีรายได้ ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นแล้ว ยังช่วยปลุกกำลังซื้อในต่างจังหวัดปิดจุดอ่อนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกันก็จะลดแรงกดดันทางการเมือง และการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐแก้ปมสินค้าเกษตรปัญหาคลาสสิกทุกยุคสมัย เพราะล่าสุด ชาวสวนยางภาคใต้เพิ่งออกโรงจี้ให้รัฐเร่งแก้ปัญหาราคายางที่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง

เท่ากับ ครม.ประยุทธ์ 5 มีงานรอให้สะสางตั้งแต่รัฐมนตรีใหม่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ ที่สำคัญนอกจากยางพาราแล้วชาวสวนปาล์มก็กำลังเดือดร้อนและต้องการให้รัฐช่วยเหลือ จากราคาผลผลิตปาล์มมีแนวโน้มตกต่ำลง ขณะที่สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบสูงเป็นประวัติการณ์ 5 แสนตัน จากปกติ 2-3 แสนตัน

ส่วนข้าวนาปีปีการผลิต 2560/2561 ซึ่งทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น แม้จะมีหลายมาตรการดูแลช่วยเหลือ พยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ตกต่ำ แต่ตัวแปรสำคัญคือทิศทางราคาข้าวในตลาดโลก จึงไม่อาจคาดหวังได้ว่าแม้ปัจจัยลบสต๊อกข้าวรัฐถูกระบายออกไปทั้งหมดแล้ว จะดันราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยระบุว่า 3 เดือนจากนี้ไปจะเร่งดูแลแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ำให้ลุล่วง พร้อมยืนยันหลังผ่านพ้น 3 เดือนแรกทิศทางราคาสินค้าเกษตรจะดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคายางพาราที่ตกต่ำมายาวนาน

ที่ผ่านมาแม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือแต่ผลในทางปฏิบัติยังแทบไม่มี สาเหตุหลักมาจากราคายางในตลาดโลกยังอยู่ในช่วงขาลง ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ใช้ยังไม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับปริมาณการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น จากการขยายพื้นที่ปลูกยางทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน

ไม่ต่างไปจากพืชผลการเกษตรอีกหลายชนิดที่ปัญหามักเกิดจากปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาด การจัดการซัพพลายให้สมดุลกับดีมานด์จึงเป็นเรื่องที่รัฐต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายด้านการผลิต แปรรูป และการตลาดพืชผลการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่กับนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้ สร้างอนาคตใหม่ให้ภาคการเกษตรไทย

เบื้องต้นอาจเริ่มลงมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างจริงจัง ผลักดันราคายางบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวน ก่อนขยายผลสู่พืชเกษตร สัตว์เศรษฐกิจสำคัญ ๆ ให้มีโมเดลการผลิต การป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะยาว สร้างความเชื่อมั่น สร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรทั้งประเทศให้ได้ เศรษฐกิจฐานรากจึงจะแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนได้

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์