ยกย่อง 2 ตชด. นำตัวนิ่มที่ถูกรถชนส่งสอบ.คืนสู่ธรรมชาติ เผยราคาตลาดกว่า 6 หมื่นบาทแล้ว

สอบ.6 สงขลา ยกย่อง 2 ตชด. “นักอนุรักษ์ตัวนิ่ม” พบตัวนิ่มรถชนบาดเจ็บ นำส่ง สอบ. เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ เผยราคาตัวนิ่ม 6 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 6 จ.สงขลา เปิดเผยว่า นายยงยุทธ์ นาควิโรจน์ ผอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สอบ.6 ได้รับมอบตัวนิ่ม 1 ตัว จาก ส.ต.อ บุญแสน เมฆหมอก ผบ. หมู่ กก.ซถ.2 จ.ส.ต.บุญแสน เมฆหมอก ผบ.หมู่. กก.ซถ.2 . บก.สส.จชต. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ได้พบขณะตัวนิ่มโดนรถชนอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บ ที่ อ.รามัญ จ. ยะลา

นายธนิตย์เปิดเผยว่า สบอ.6 ได้รับไว้แล้วรีบส่งมอบต่อให้นายสัตวแพทย์ ของสำนักฯ รีบทำการอนุบาล รักษา ฟื้นฟู ดูแล เมื่อตัวนิ่มแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้ว จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดของตัวนิ่ม ตามเจตนารมณ์ของผู้เก็บนำมาส่ง ได้ทำการให้ยาลดปวด ให้ยารักษาการติดเชื้อ ให้สารน้ำใต้ผิวหนัง และกกไฟในตู้อบ เป็นเวลา 24 ชม. พบว่าตัวนิ่มหายใจได้สม่ำเสมอขึ้น สบายตัวขึ้น สามารถกินน้ำได้ อาการโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น จะได้ทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

“ผมขอชื่นชมในคุณงามความดีของ ตชด.ทั้ง 2นายเป็นอย่างสูง ในความเป็นนักอนุรักษ์และเป็นผู้มีความเมตตาต่อสัตว์ป่า โดยที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และยังเสียสละเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำส่งสัตว์ป่ามามอบให้ กับ สบอ. 6 ด้วยตนเอง เป็นการช่วยคุ้มครองดูแลสัตว์ป่าไม่ให้ถูกทำร้ายจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ”

นายธนิตย์เปิดเผยว่าตัวนิ่มปัจจุบันราคาภายในประเทศ โดยเฉพาะทางภาคใต้ ราคาตัวละ 20,000-30,000 บาท เมื่อนำไปขายต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนมีราคาสูงถึง 50,000 -60,000 บาท ปัจจุบันตัวนิ่ม ยังเหลืออยู่ตามเทอกเขาในป่าลึก เช่น เทือกเขาบรรทัด เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เทือกเขาป่าฮาลา บาลา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า สำหรับที่มีการลักลอบนำส่งกันมาก จะนำมาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย