EF ดัชนีภาษาอังกฤษ ไทยควรเพิ่มทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเชื่อมโลกใบนี้ ทั้งยังเป็นพื้นฐานของการต่อยอดเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ระดับสากล

ด้วยความสำคัญของภาษาอังกฤษ ทำให้ภารกิจตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมาของอีเอฟ เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส (EF Education First) เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นหลักปรัชญาซ่อนอยู่ในทุก ๆ โปรแกรมมาตลอด ดังนั้น โปรแกรมการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการเดินทางไปเรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา

นอกจากนั้น อีเอฟ เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส ยังเป็นสถาบันที่มีความชำนาญในการวิจัยด้านภาษาอังกฤษ โดยที่ผ่านมาได้ทำการสำรวจ และจัดทำดัชนีวัดความรู้ภาษาอังกฤษ EF English Proficiency Index (EF EPI) ของผู้ใหญ่ในประเทศ ซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว

“ลินัส จอนส์สัน” รองประธาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีเอฟ เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส กล่าวว่า ที่ผ่านมาเรา ได้ทำให้คนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกภูมิหลัง สามารถเดินทางไปศึกษาในต่างแดนมาแล้วนับล้านคน

“เราส่งเสริมการศึกษาให้คนทั่วโลกผ่านโปรแกรมต่าง ๆ มากมาย เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนต่อต่างประเทศ หรือโครงการซัมเมอร์ต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ เรายังมีโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน และจีน ในประเทศเจ้าของภาษากว่า 50 เมือง ใน 5 ทวีปทั่วโลก ที่เป็นการทำให้ผู้เรียนได้ทั้งภาษาและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างประเทศ”

“นอกจากโปรแกรมเรียนภาษาแล้ว เรายังมีโครงการทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไปเรียนต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ เช่น การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเรียนปริญญาด้านธุรกิจ หรือเรียนมัธยมปลายต่างประเทศ”

ในฐานะผู้นำด้านการศึกษาระดับโลก เราจึงใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมเป้าหมายของเราในด้านการเรียนรู้ ดังนั้น เราจึงสร้าง EF Learning Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัย และพัฒนาระดับโลกของเรา โดยมีทีมซึ่งประกอบด้วย วิศวกรซอฟต์แวร์ นักออกแบบ นักภาษาศาสตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์อยู่ประจำการที่เซี่ยงไฮ้ ลอนดอน และบอสตัน ในการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนเดิม ๆ ทั้งระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่, เด็กเล็กและเยาวชน, องค์กรรัฐบาลและเอกชน, โรงเรียนและครู, บริการการสอบ และการจัดอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ (EF EPI)”

“มินห์ ตรัน” ผู้บริหารอาวุโสด้านการวิจัยของอีเอฟ เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส กล่าวเกี่ยวกับ EF English Proficiency Index ว่า ฉบับที่ 7 นี้เป็นการจัดอันดับของ 80 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลจากผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ EF (EF Set) ของผู้ใหญ่กว่าหนึ่งล้านคนในปี 2016 ซึ่ง EF Set เป็นข้อสอบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานที่ใช้โดยกว้างขวางโดยโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และรัฐบาลในหลายประเทศ

สำหรับไฮไลต์สำคัญจากการสำรวจและจัดทำดัชนีวัดความรู้ภาษาอังกฤษ EF EPI ในปี 2017 ประกอบด้วย

หนึ่ง ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้รวมประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเข้าร่วมในแบบสำรวจ ซึ่งจากผลลัพธ์พบว่าทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ประเทศในแถบทวีปแอฟริกามีความแตกต่างในแง่มุมของเพศเป็นอย่างมาก เพราะผู้หญิงแอฟริกันมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากกว่าเพศชาย โดยมีคะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกเลยทีเดียว

สอง ประเทศในแถบยุโรปมีคะแนนนำเหนือประเทศในทวีปอื่น ๆ ในท็อป 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศในแถบยุโรปถึง 8 ประเทศด้วยกัน ประเทศในแถบตะวันออกกลางมีคะแนนต่ำที่สุด

สาม ประเทศในแถบเอเชียมีทักษะภาษาอังกฤษดีเป็นอันดับที่สองของโลก แต่มีช่องว่างของคะแนนระหว่างประเทศสูงที่สุด

สี่ ประเทศโคลอมเบีย กัวเตมาลา และปานามา มีการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้ว่าประเทศในแถบละตินอเมริกามีการพัฒนาระบบการศึกษาของตัวเอง แต่จากผลการสำรวจพบว่า ประเทศเหล่านี้ก็ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ดี

ห้า ผู้หญิงมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษดีกว่าผู้ชาย ถึงแม้ว่าความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิงจะแคบลงก็ตาม เมื่อเทียบกับ EF EPI ปีอื่น ๆ

หก ทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และนวัตกรรมอย่างเห็นได้ชัด ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีมักจะมีรายได้ต่อหัวโดยเฉลี่ย คุณภาพชีวิต การลงทุน และการพัฒนาสูงกว่าประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่า

เมื่อพูดถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “มินห์ ตรัน” บอกว่า ประเทศสิงคโปร์มีระดับภาษาอังกฤษดีเป็นอันดับที่ 5 ของ 80 ประเทศทั่วโลกที่ทำการสำรวจ ซึ่งเป็นประเทศที่ทำได้ดีที่สุดในทวีปนี้ด้วย รองมาเป็นมาเลเซีย อยู่อันดับที่ 13

ฟิลิปปินส์อันดับที่ 15 ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 53 ในขณะที่กัมพูชาและลาวเป็น 2 ประเทศที่มีอันดับต่ำสุดในทวีป และลาวมีอันดับต่ำสุดใน 80 ประเทศ

“ปีที่ผ่านมาประเทศในเอเชียมีความตื่นตัวในการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ด้วยการคิดค้นโครงการมากมาย ตั้งแต่การฝึกอบรมครูและการใช้เจ้าของภาษาอังกฤษมาสอนในโรงเรียนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองในภูมิภาคนี้ยังคงมองเห็นว่า การเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนภาคปกตินั้นไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ที่มีกำลังซื้อส่งให้บุตรหลานเรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียนด้วย”

“สำหรับประเทศไทย ถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่ 53 แต่มีอันดับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่เป็นอันดับที่ 56 อาจเป็นเพราะว่าการรณรงค์ด้านภาษาอังกฤษของภาครัฐเริ่มส่งผลมากขึ้น และคนไทยเริ่มเข้าใจความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการทำงาน รวมถึงผู้ปกครองส่งเสริมให้บุตรหลานไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศมากขึ้น”

การจะพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ควรให้ความสำคัญกับ 3 สิ่ง คือ หนึ่ง การสอนภาษาอังกฤษควรใช้ภาษาอังกฤษในการสอน สอง ควรสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้มีการโต้ตอบ และฝึกฝนจริง ไม่ใช่การท่องจำแกรมม่า สาม ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เช่น ข่าว หนัง และเพลง

สิ่งที่อีเอฟ เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส วางแผนไว้ว่าจะทำต่อจากนี้ คือ การร่วมมือกับนักการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เรามีเครือข่ายหลายร้อยคน ด้วยการเข้าไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษให้พวกเขา เพราะเราเชื่อว่า ครูผู้สอนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้

ที่มา ปรชาชาติธุรกิจออนไลน์