คสช.เดินหน้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เร่งแผนงานซ่อมสร้างถนนโดยใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานประชุมสำนักเลขาธิการคสช. ประจำสัปดาห์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช. กล่าวว่า ที่ประชุมยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย เน้นการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด และวางมาตรการป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำ ส่วนการเข้าคลี่คลายข้อเรียกร้องของเกษตรกรในระดับพื้นที่ ให้ดำรงการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือตามมาตรการและกลไกการแก้ปัญหาที่รัฐบาลวางกรอบแนวทางไว้แล้ว โดยรองเลขาธิการคสช. ยังย้ำให้ทุกส่วนงานเดินหน้าช่วยขับเคลื่อนนโยบายและโครงการของภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในเรื่องการใช้ยางพารานั้น ในขณะนี้ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการสำรวจและวางแผนการซ่อมสร้างถนนที่ชำรุดและถนนที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน เพื่อพิจารณาเพิ่มปริมาณสัดส่วนการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการซ่อมสร้างเส้นทางดังกล่าว ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนเพิ่มสัดส่วนยางพาราให้ได้มากที่สุด ซึ่ง รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เร่งรัดให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สามารถเริ่มการก่อสร้างโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามที่รัฐบาลมุ่งหวัง

นอกจากนี้ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช. กล่าวว่า รองเลขาธิการคสช.ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และฝ่ายปกครอง ร่วมกันเตรียมแผนการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วม จิตอาสา ในการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ให้มีการเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ในทุกพื้นที่ เพื่อดูแลให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีความสุขและปลอดภัย