รัฐยกร่างคุมมลพิษรถใช้ “ก๊าซ” มาตรฐานเหมือนรถใช้น้ำมัน

กรมควบคุมมลพิษ จ่อออกประกาศคุมการปล่อยมลพิษในรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติทั้ง NGV-LPG เหมือนกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน สกัดรถยนต์แต่งขึ้นแบบผิดกฎหมาย
รายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการหารือในประเด็น การปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV-LPG) โดยมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมออกประกาศใหม่ 2 ฉบับ คือ 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง และ 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากประกาศเดิมของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ที่มีอยู่ไม่ได้ครอบคลุมถึงรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงต้องดำเนินการยกร่างประกาศดังกล่าวขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง โดยรายละเอียดของเกณฑ์ต่างๆ ยังคงเป็นมาตรฐานเดิม ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ยังมีการเห็นชอบประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ฉบับ โดยกรมควบคุมมลพิษจะต้องนำร่างดังกล่าวเสนอต่อ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพ อากาศ และเสียง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า รถยนต์ที่ใช้ก๊าซเดิมทีไม่ได้อยู่ภายใต้ประกาศ แต่ช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับขึ้นไปสูงสุดถึง 150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้มีการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์มากขึ้น แม้ว่าก๊าซธรรมชาติจะเป็นพลังงานสะอาด แต่เมื่อเผาไหม้แล้วก็ยังมีการปล่อยมลพิษออกสู่อากาศด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถยนต์ที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะปล่อยมลพิษได้พอๆ กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันด้วยซ้ำ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงนี้ ยังต้องประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้เกณฑ์ต่างๆ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ประจำปี และเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป ซึ่งผู้ใช้รถยนต์จะต้องดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีสม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่จะช่วยในประเด็นสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย
“รถยนต์ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีการปล่อยมลพิษค่อนข้างมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่มีการดัดแปลง มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด เพราะรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานผลิตได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดไว้อยู่แล้ว”

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ