สอศ.สนองพระบรมราโชบายในหลวง ระดมคิดนวัตกรรมกำจัดวัชพืช-ฟื้นฟูแม่น้ำ-คลอง

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับกรมราชเลขานุการในพระองค์ และ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายช่วยเหลือประชาชนในการกำจัดวัชพืช และแก้ไขบำบัดน้ำเน่าเสียในคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังทรงห่วงใยประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ไปจนถึงการสัญจรทางน้ำที่มีผักตบชวาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทาน และจิตอาสาลงพื้นที่กำจัดผักตบชวามาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณของผักตบชวาอย่างยั่งยืน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนวัตกรรมของเด็กอาชีวะนั้น จะมุ่งเน้นการกำจัดผักตบชวาในคลองรังสิต กำจัดขยะมูลฝอยในคลองเปรมประชากร การขุดลอกคูคลอง และการบำบัดน้ำเสียเพิ่มปริมาณออกซิเจน โดยตนได้รายงานให้ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) รับทราบแล้ว
สอศ.จะสนองพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้ว จากนี้จะระดมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากทุกวิทยาลัยมาร่วมกันวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการกำจัดวัชพืช และบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่งการดำเนินการนี้ยังเป็นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนได้ และยังเป็นต้นแบบขยายการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ ทั้งนี้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วางกรอบระยะเวลาจะต้องคิดค้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2561

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด