ชาวแพโอดน้ำ ‘สะแกกรัง’ วูบ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ในแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บริเวณบ้านน้ำตก ผ่านวัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์ โบราณสถานและสถานที่ท่องที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ไปจนถึงบริเวณพญาไม้รีสอร์ท พบระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังลดระดับลงอย่างรวดเร็วผิดปกติ ส่งผลให้ชุมชนชาวแพ 2 ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง ตั้งตัวแทบไม่ทันและกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากแพที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวแพหลายหลัง มีลูกบวบไม้ไผ่ที่ใช้พยุงแพให้ลอยน้ำเริ่มติดค้างบนเนินดินจนได้รับความเสียหาย ส่วนเรือนแพหลังอื่นๆ อีกนับร้อยหลังต้องเร่งชักลากลงร่องน้ำลึก เพื่อป้องกันลูกบวบไม้ไผ่ทุ่นลอยน้ำของแพได้รับความเสียหายกันอย่างเร่งด่วน ตามที่ได้รับร้องเรียน

สาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังแห้งหนักครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากผลพวงของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ต่ำลงไปใน จ.ชัยนาท รวมทั้งแหล่งต้นน้ำแม่น้ำสะแกกรังจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ไหลผ่านเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรังนั้นแห้งลง ไม่มีไหลลงมาเติมในแม่น้ำสะแกกรังได้ และหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวแพมากกว่า 200 ครอบครัว รวมไปถึงการสัญจรทางเรือ การค้าขาย และการเลี้ยงปลากระชัง ซึ่งเป็นอาชีพหลักทำรายได้ของชุมชนชาวแพ จะได้รับความเสียหายไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน