พาณิชย์เร่งหารือผู้ส่งออกผลักดันน้ำมันปาล์มที่ล้นสต๊อก เร่งพลังงานรับปากเข้ามาดูดซับออกอีก 50,000 ตัน ดันราคา 3.80 บาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนแก้ปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มที่ล้น โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือผู้ส่งออกเพื่อเร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศ ปริมาณ 100,000 ตัน ภายใน 2-3 เดือน โดยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หาตลาดส่งออกเพิ่มเติมจากตลาดหลักเช่น อินเดีย จีน

ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงานให้ความร่วมมือเข้ามาดูดซับน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซลเพิ่มเติม จากเดิมกำลังการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มเติมถึง 60 ล้านลิตรต่อเดือน และจะทำให้สามารถดูดซับน้ำมันปาล์มออกจากสต๊อกได้ปริมาณ 50,000 ตัน

“เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สามารถลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มออกไปได้ภายใน 2-3 เดือน และจะส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลก็ต้องการให้ราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 3.80 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเดิมในปัจจุบัน”

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์