พพ.ชี้เป้า 27 สินค้าประหยัดพลังงานควรซื้อช่วงปีใหม่

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า เดือนธันวาคมนี้ พพ. ได้รณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือของขวัญสีเขียวเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย พพ.แนะนำให้เลือกซื้อสินค้าที่ติด “เครื่องหมายประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ” ที่ได้รับการรับรองโดย พพ. กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงเครื่องหมายยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานครอบคลุมสินค้าทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มวัสดุอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง กลุ่มสินค้าในครัวเรือน กลุ่มสินค้าภายในโรงงาน กลุ่มสินค้าเกษตร และกลุ่มสินค้าที่มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวม 27 รายการ

นายประพนธ์กล่าวว่า การติดเครื่องหมายในกลุ่มสินค้าต่างๆ ถือเป็นเครื่องหมายที่มีการรับรองครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในหลากหลายที่ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพแตกต่างจาก “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ที่มีการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นฉลากที่มีการระบุข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิ ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

“การเลือกซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่มีการติดฉลากเบอร์ 5 ทั้งสองแบบ เป็นของขวัญในวันปีใหม่ ถือเป็นส่วนหนึ่งให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศ แม้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจจะมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองประมาณ 5-10%  แต่ถือได้ว่ามีความคุ้มค่าในการเลือกซื้อมากกว่าทั้งในด้านการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน” นายประพนธ์กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์