มรภ.โคราชชวนเที่ยวศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครราชสีมา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมถึงวันที่ 5 ม.ค. 2561  ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริ การสาธิต-อบรมการผลิตและแปรรูปทางการเกษตร นิทรรศการวิชาการทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัตว์เลี้ยงหรรษา รวมถึงกิจกรรมนำชมทุ่งทานตะวัน  ทุ่งคอสมอส สวนไม้ดอกไม้ประดับ เห็ดเศรษฐกิจ เป็นต้น

รายงานข่าวเผยว่า ศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการสอนนักศึกษา พร้อมไปกับการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน ถือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560