แกนนำ ‘ชาวสวนยางสงขลา’ จ่อยื่นหนังสือถึง ก.เกษตร แก้ปัญหาทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นายสุรเชษฐ บิลสัน ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสงขลา กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการจริงจังในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งระบบ

นายสุรเชษฐ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์จะมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง แต่มองว่าเป็นประเด็นเดิมๆ ที่เคยพูดกันมาก่อนแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของการให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หันมาใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้นนั้นพูดกันมานานมาก แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ ดังนั้นรัฐบาลอาจจะนำมาตรา 44 มาบังคับใช้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

“อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยางใน จ.สงขลา มีความหวังและเชื่อว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จะมีความจริงใจและช่วยแก้ปัญหาให้ชาวสวนยาง รวมถึงเกษตรกรด้านอื่นๆได้” นายสุรเชษฐ กล่าวและว่า เครือข่ายชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสงขลาและสมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา เตรียมเดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งระบบ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ในปลายเดือนธันวาคมนี้ โดยจะเน้นมาตรการระยะยาว รวมถึงการมีมาตรการดึงดูดให้เกษตรกรหันมาลดพื้นที่ปลูกยางและหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์