พาณิชย์หนุนคนจนมีรายได้ดึงใช้แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดทำโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยต่อยอดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการลดปัญหาช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ส่งผลเชิงบวกให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในภาพรวม โดยเป็นการคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงประมาณ 50 ยี่ห้อ มาพบกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 200 ราย และมีแผนจะดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ตามภูมิภาคต่างๆ เบื้องต้นพบว่าผู้มีรายได้น้อยสนใจประกอบธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก การลงทุนตั้งแต่ 1-5 หมื่นบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงินเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในการสร้างอาชีพ 3 พันล้านบาท เฉลี่ยหากมีการกู้เพื่อลงทุนรายละ 3 หมื่นบาท ก็จะมีผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุนประมาณ 1 แสนราย ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงไม่เกิน 1 ล้านบาท ปีแรกปลอดดอกเบี้ย และปีต่อไปคิดดอกเบี้ย 0.50-1.00% ต่อเดือน โดยสมัครขอสินเชื่อได้ถึงเดือนมิถุนายน 2561

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน