จัด “ถนนนั่งยองทองผาภูมิ” จำลองวิถีชีวิต-เที่ยวปีใหม่

นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ทต.ทองผาภูมิ ร่วมกับชุมชนริมฝั่งแควน้อย ชุมชนวังท่าขนุน ชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงาน “ถนนนั่งยองทองผาภูมิ” วันที่ 30 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561 บริเวณข้างตลาดสด ถนนบุษปวณิช ต.ทองผาภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่กำหนด นำเสนอเอกลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอำเภอทองผาภูมิ มาสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ อ.ทองผาภูมิ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สำหรับเอกลักษณ์ของตลาดนั่งยอง ผู้ที่จะมาจำหน่ายสินค้าจะตั้งโต๊ะแบบเตี้ยๆ บนถนนที่จัดงาน มีเก้าอี้ตัวเล็กให้ผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของนั่งรับประทานอาหาร เหมือนสมัยก่อนที่เป็นวิถีชีวิตของชาวตำบลท่าขนุน ภายในงานมีการจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นบ้าน สินค้าโอท็อป การแสดงพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ชาวพม่า การแสดงของนักเรียน และทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2560