เตรียมคุมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ สกัดไข่ล้นตลาด-ราคาตกต่ำ รายย่อยร้องสอบค้าไม่เป็นธรรม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ กระทรวงฯจะร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) เพื่อปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ผลจากปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการบริโภคในประเทศ จนล้นตลาด โดยจะหาแนวทางการแก้ปัญหา ตั้งแต่ต้นทาง

อาทิ การออกประกาศควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ โดยอาศัยกฎหมายกระทรวงพาณิช ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ หากประกาศใช้จะช่วยควบคุมการนำเข้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย โดยเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากผู้เลี้ยงไปสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ เพื่อดูดซับปริมาณส่วนเกินและดันราคาให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กำลังพิจารณาคำร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ที่แจ้งว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ ขยายการเลี้ยงเพิ่มและลดราคาขายต่ำ รวมถึงทำการเกษตรแบบพันธะสัญญา จนกระทบต่อผู้เลี้ยงรายย่อยที่ไม่สามารถแข่งขันได้

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน จัดทีมออกตรวจสอบและกำชับพาณิชย์จังหวัดเพิ่มการลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ และดูแลปริมาณสินค้าให้เพียงพอ