อภ.ช่วยคลายหนาว ลงพื้นที่แจก’ผ้าห่ม-ยาจำเป็น’ อำเภอกัลยาณิวัฒนา


ที่มา : มติชนออนไลน์