“อินโนว์กรีน” นวัตกรรมรักษ์โลก ประหยัดต้นทุน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมสมัยใหม่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เพราะจากสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ นอกจากจะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานของผู้ใช้งานอีกด้วย โดยสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่เริ่มคิดค้นให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งปัญหาเรื่องของธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ก็จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ดีขึ้น และไม่เสื่อมสภาพลงไปจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การปล่อยน้ำเสีย การปล่อยมลภาวะควันพิษที่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาศ จึงทำให้ในขณะนี้เริ่มมีหายบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมและที่เล็กลงมาก็คือภาคครัวเรือนเริ่มมีการใส่ใจในเรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การช่วยกันบำบัดน้ำเสีย การรักษามลพิษทางอากาศ ตลอดไปจนถึงกลิ่นที่รบกวนชุมชน

คุณนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า ทางบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของนวัตกรรมที่สามารถเป็นสิ่งที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จึงได้ก่อตั้งบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด  ภายใต้แบรนด์ อิน กรีน (In green) โดยในตัวผลิตภัณฑ์จะเน้นการแก้ปัญหาในภาคของธุรกิจที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวล้อม โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทำจะเทคโนโลยีในเรื่องของโอโซนที่นำมาช่วยในการประหยัดพลังงาน

เครื่องโอโซน

“โอโซนถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีมากในเรื่องของการช่วยปรับคุณภาพน้ำ โดยสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งการบำบัดในเรื่องของน้ำและการนำน้ำที่ใช้แล้ว มาบำบัดด้วยโอโซนก็จะช่วยให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ซึ่งสามารถทำให้น้ำไม่มีกลิ่นและได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนดรวมไปถึงในเรื่องของการปรับสภาพอากาศที่ผ่านการกรองด้วยโอโซนด้วย ดังนั้นการนำโอโซนมาใช้จึงช่วยลดในเรื่องของโลหะหนักในน้ำได้ ปัจจุบันก็มีหลายๆ พื้นที่มีการนำโอโซนมาใช้มากขึ้น จึงเป็นการช่วยสร้างทิศทางในอนาคตของภาคธุรกิจต่อไป” คุณนพชัย กล่าว

โดยปัจจุบันได้มีลูกค้าที่ได้นำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปใช้แล้วมากกว่า 30 ราย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือจะเป็นธุรกิจโรงแรม ตลอดไปจนถึงหน่วยงานธนาคารและการประปาส่วนภูมิภาค

ซึ่งในภาคครัวเรือนที่ไม่ได้มองเป็นเรื่องไกลตัวในเชิงอุตสาหกรรม คุณนพชัย บอกว่า ได้นำโอโซนมาใช้ในเรื่องของเครื่องล้างผักที่สามารถใช้ได้ภายในครัวเรือน จึงได้มีเครื่องล้างผักที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการทำลายสารเคมีต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ภายในผักได้ ด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารที่เป็นพิษกลายเป็นไม่มีพิษ

“เมื่อเราทำเป็นเครื่องล้างผักโอโซนที่ใช้ภายในครัวเรือน ผลตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างดีมาก แต่ด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงมีคำถามจากผู้สนใจมากมาย ว่าจะมั่นใจอย่างไรเมื่อนำมาใช้แล้วจะล้างหมด ซึ่งในเรื่องนี้เราได้ทำการวิจัยแล้วจากสถาบันที่เชื่อถือได้ว่า เมื่อล้างผักด้วยโอโซนผักไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอน และที่สำคัญน้ำที่ผ่านการล้างผักแล้ว เมื่อปล่อยลงไปในธรรมชาติ ยังไม่มีพิษต่อธรรมชาติ ยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย” คุณนพชัย บอกถึงประโยชน์ของโอโซน

ในส่วนของการนำไปใช้ในภาคการเกษตรนั้น คุณนพชัย บอกว่า เริ่มมีการนำไปใช้เพื่อปรับสภาพน้ำเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง โดยให้น้ำที่ใช้เลี้ยงมีความสะอาดไม่มีเชื้อโรคและที่สำคัญสามารถใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องพักน้ำไว้เหมือนสมัยก่อน ซึ่งก็กำลังมีการทดลองใช้ในเรื่องนี้กันอยู่ เพื่อให้รองรับต่อการใช้งานได้จริงในอนาคตข้างหน้า

ดังนั้น ในอนาคตข้างหน้าการใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว ที่ทำเฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษา เพื่อให้วันข้างหน้าการใส่ใจและรักษาธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยเริ่มจากภาคในครัวเรือนและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ในทุกภาคส่วนในการเลือกใช้นวัตกรรมให้คุ้มค่าไปพร้อมๆ กับการประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ (02) 591-9848