จับแก๊งลอบนำเข้าปลากะพงแม่น้ำไนล์-หวั่นทำลายนิเวศ ชี้โตเต็มที่หนักเป็นร้อยโล-เป็นนักล่า

นายภูริธัช วัชรสินธุ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จับปลากะพงแม่น้ำไนล์จำนวน 40 ตัว ที่นำเข้าจากทวีปแอฟริกา ซึ่งได้สำแดงการนำเข้าเท็จ

ทั้งนี้ ปลาดังกล่าวจัดเป็นปลาที่คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง (IBC) ไม่พิจารณาให้นำเข้า เนื่องจากมีประวัติการรุกรานในหลายประเทศ โดยปลาชุดนี้ได้กักกันไว้ในห้องกักกันของด่านฯ เพื่อรอการทำลายหรือเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป

ทั้งนี้ ปลากะพงแม่น้ำไนล์ เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรุกรานสัตว์น้ำประจำถิ่นของไทยจัดเป็นปลานักล่า กินเนื้อเป็นอาหาร ดังนั้นหากหลุดรอดลงแหล่งน้ำสาธารณะ อาจจะรุกรานสัตว์น้ำพื้นถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัม และเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อมีชีวิตเป็นอาหาร หากหลุดรอดลงแหล่งน้ำสาธารณะ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์