รัฐบาลงัด ม.44 สั่งหน่วยงานรัฐรับซื้อยางทำถนน ตั้งเป้าเพิ่ม 2 แสนตัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ว่า ที่ประชุม คสช.เห็นชอบในหลักการให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้ปัญหาการจัดซื้อยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อยางไปทำถนนได้ โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการซื้อให้ได้ 2 แสนตัน ซึ่งคำสั่งดังกล่าว จะเข้าไปปลดล็อกเงื่อนไขทางกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐสามารถซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกันได้ ทั้งนี้ การพิจารณาใช้คำสั่งตามมาตรา 44 ฉบับดังกล่าวจะต้องรอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ความเห็นก่อนว่า หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดุของรัฐได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

 

ที่มา : มติชนออนไลน์