ไก่พะเยาชอบหนาวออกไข่ดกวันละ3พันฟอง

วันที่ 20 ธันวาคม นายจรัญ สุขดี เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่บ้านร่องไผ่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่กว่า 4,000 ตัว เลี้ยงไก่มากว่า 5-6 ปี เลี้ยงในรูปแบบเป็นโรงเลี้ยงเปิดเป็นกรง 2 ชั้น ทั้งนี้สังเกตว่า หากอากาศร้อนไก่จะเครียด ไม่กินอาหาร ปริมาณไข่จะลดลง และไข่จะฟองเล็ก แต่ละวันจะเก็บไข่ได้ 70-80 แผงๆ ละ 30 ฟอง เฉลี่ยวันละ 2.5  ฟอง แต่ล่าสุดสภาพอากาศหนาวส่งผลดีต่อธุรกิจเลี้ยงไก่อย่างชัดเจนเป็นอย่างมาก ไก่แต่ละตัวมีสุขภาพดีกินอาหารได้มาก ส่งผลทำให้ไข่ก็เพิ่มขึ้น และฟองใหญ่ขึ้น ทำให้แต่ละวันสามารถเก็บไข่ได้เพิ่มจากเดิมวันละ 2.8  ฟองมาเป็น 3.0  ฟองหรือกว่า 20% เฉลี่ยแล้ววันละกว่า 100 แผง จากเดิมวันละ 70-80 แผงต่อวัน

นายปิยะศักดิ์ อ้องแสนคำ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา จ.พะเยา กล่าวว่า สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.พะเยา ภาพรวมอากาศหนาวพบว่า อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส มีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 9-13 องศาฯ อุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-4 องศาฯ ทำให้มีน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบเป็นบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม./ชม.และในพื้นที่พะเยา 68 ตำบล 9 อำเภอ อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส

 

ที่มา : มติชนออนไลน์