ปศุสัตว์ปทุมธานีตรวจไข้หวัดนกสนามไก่ชน

วันที่ 20 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามชนไก่ สุริยะ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายไพรัตน์ รุ่งสว่าง ปศุสัตว์อำเภอหนองเสือ นายอนุกูล สุริยะสวัสดิ์ นายก อบต.หนองสามวัง และเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอหนองเสือ เข้าตรวจสอบไก่ชนภายในสนามชนไก่สุริยะ พร้อมกับฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดนกโดยรอบสนามชนไก่หลังจากที่องค์กรการสุขภาพสัตว์โรคได้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศแถบอาเซียนโดยพบทั้ง 48 จุดในประเทศแถบอาเซียน

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า องค์กรการสุขภาพสัตว์โรคได้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศแถบอาเซียนโดยพบทั้ง 48 จุดในประเทศแถบอาเซียน นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้เข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคในทันที่หากว่ามีการพบหรือสงสัยว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้มีเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอป่วยเป็นโรคระบาดได้พร้อมทั้งให้ความรู้การเลี้ยงที่ถูกต้องการจัดการและการป้องกันโรคอย่างละเอียด

 

ที่มา : มติชนออนไลน์