ส.ชาวนาและเกษตรกรเมืองสงขลา ร้องรัฐบาลเร่งโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 21 ธ.ค. ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ นายกสมาคมคลองไทยฯ สาขา จ.สงขลา ประธานสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จ.สงขลา กล่าวว่า สมาคมฯยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม คลองระบายน้ำในเขตพื้นที่ อ.ระโนดและคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอให้จัดตั้งคณะทำงานทบทวนตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำ ของถนนทางหลวงสาย 408 เป็นกรณีเร่งด่วน

“สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเสนอให้มีการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการขุดคลองไทย ซึ่งมีการศึกษา มีงานวิจัย และข้อมูลมากพอสมควร แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการ”

รายงานข่าวว่า นายดลเดช พัฒนรัตน์ ผู้ว่าฯสงขลา ได้แต่งตั้งคณะทำงานจากหลาย ภาคส่วนในพื้นที่ จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นประกอบกับข้อมูลที่ทางสมาคมคลองไทยฯมีอยู่จัดส่งให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ

นายดลเดช กล่าวว่า กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองระบายน้ำสายต่างๆ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสาย 408 จะได้รวบรวมแผนงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบและ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์