‘คลัง’ ตอบกลับ ‘มหาดไทย’ กำหนดซื้อน้ำยางจากกยท.มาทำถนนได้ ไม่ขัดกม.

วันนี้ (20 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง มีหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณี การกำหนดให้คู่สัญญาต้องมาซื้อยางจาก กยท.สามารถดำเนินการได้ มีรายละเอียดดังนี้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์