เชิญเที่ยวงานโคนม 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เชิญชวนสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาว ท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมร่วมงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ร่วมสนุก สร้างความสุขครบรสทั้ง 7 วันเต็ม อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่างๆ  การจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นบ้าน  ท่องเที่ยวเมืองคาวบอยจำลอง  ชมมอเตอร์โชว์  การแข่งขันประกวดแนวคิดแผนสื่อสารการตลาด  การจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.  โทร  036-344926 และ 089-9018035