รับข้าวพันธุ์พิเศษของอดีตนักปรับปรุงพันธุ์ กรมการข้าว ไปทดลองปลูก

นายอร่าม ทรงสวยรูป เจ้าของออฟฟิศชาวนา ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา …มารับข้าวลูกผสม(ซุปเปอร์ไรส์) ไปทดลองปลูก

ข้าวลูกผสมดังกล่าว อาจารย์วรวิทย์ พาณิชพัฒน์ อดีตนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ได้ผสมพันธุ์ไว้ ก่อนที่จะเสียชีวิต ท่านฝากให้หมอเกษตร-ทองกวาว เจ้าของคอลัมน์สุดฮิต ในเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นธุระ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจไปทดลองปลูก

นายอร่าม บอกว่าจะนำพันธุ์ข้าวไปแจกจ่ายเครือข่ายปลูก พร้อมเก็บตัวเลขและข้อมูล  แจ้งให้ทราบในวงกว้างต่อไป