คลังลุยแก้หนี้รายบุคคล 1.2 ล้านคน ตั้งเป้าลดปัญหาหนี้รายจังหวัดเหลือ 0%

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยระหว่างการมอบนโยบายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน จ.พิษณุโลก ว่า รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง โดยการแก้ไขปัญหานี้ มีทั้งการมีกฎหมายลงโทษการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา 15% ที่มีโทษหนักทางอาญาถึงขั้นจำคุก ซึ่งเชื่อว่าจะปรามการทำผิดได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่ 2 ทางออกสำหรับผู้ที่เคยปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ยังมีรายได้อยู่คือ การเปิดให้เข้ามาปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งจะให้คิดดอกเบี้ยเกิน 15% คือคิดดอกเบี้ยได้ 36% ปล่อยเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งดอกเบี้ยระดับนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการก็อยู่ได้

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้กู้เอง ที่มีหนี้นอกระบบอยู่รัฐบาลสนับสนุนให้ไปเจรจาเพื่อลดหนี้ หรือเงื่อนไขต่างๆ และเข้ามาเป็นหนี้ในระบบแทนโดยจะมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าไปรับหนี้ส่วนนี้เข้ามา โดยรัฐบาลเคยอนุมัติวงเงินให้ทั้ง 2 แห่งๆ ละ 5,000 ล้านบาท รวม 1 หมื่นล้านบาท และพร้อมจะอนุมัติวงเงินเพิ่มให้อีก

สำหรับการเจรจาประนอมหนี้เพื่อให้นำหนี้เข้ามาในระบบและประชาชาชนได้รับดอกเบี้ยที่ผ่อนได้นี้ จะมีคณะคณะเจรจาโดยมีอัยการของทุกจังหวัดนำ ผู้เป็นหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากคณะเจรจานี้ได้ผ่านธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด

“การแก้ปัญหาครบวงจรจะทำให้หนี้นอกระบบหมดไป ชาวบ้านก็มีทางออก ผู้ประกอบการก็อยู่ได้ ซึ่งตอนนี้นโยบายของปลัดกระทรวงการคลังเองก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหาจนเหลือ 0% เป็นรายจังหวัด เช่น กรณีของพิษณุโลกที่มีหนี้นอกระบบอยู่ 14,000 ราย ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำให้เหลือ 0% ได้” นายอภิศักดิ์ กล่าว

รมว.คลัง กล่าวว่า อีกแนวทางที่รัฐบาลตั้งใจดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและความยากจนในระยะยาวคือ การดำเนินการผ่านข้อมูลผู้มาลงทะเบียนคนจน 11 ล้านคน ที่ปัจจุบันรัฐบาลมีการช่วยแบ่งเบาภาระให้อยู่แล้วเดือนละ 200-300 บาท แต่นี่เพียงช่วยแบ่งเบา อนาคตจะต้องดูแลให้มีรายได้ดีขึ้น คือ ต้องหางานให้ทำโดยรัฐบาลประสานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (ส.อ.ท.) หอการค้าจังหวัด ว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานอะไรบ้าง ต้องการประสบการณ์อย่างไร ซึ่งในผู้เข้ามาลงทะเบียน 11 ล้านคนนี้ มีประมาณ 5 ล้านคนที่อยู่ในเป้าหมายที่สามารถดึงเข้ามาพัฒนาตรงนี้ได้ จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปได้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องยืนอยู่บนว่าทุกคนจะต้องขยันที่จะทำ ไม่ใช่ไม่ทำไม่เช่นนั้นก็ไม่หายจน

ทั้งนี้ จากทั้งหมดของผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับบัตรสวัสดิการนี้ พบว่ามี 1.2 ล้านคน ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ ในส่วนนี้กระทรวงการคลังจะส่งคนเข้าไปหาเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลเลยเพราะหาให้เริ่มเข้ามาแก้ไขเองปัญหาจะยังอยู่

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เป็นรากเหง้าของประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เรามีโมเดลการแก้ไขปัญหาครบวงจรที่เป็นต้นแบบแล้ว จะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ให้ความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปนี้ เชื่อว่าจะมีบางจังหวัดกล้าประกาศว่าหนี้นอกระบบเป็น 0% เช่น จ.ภูเก็ต ระบุว่าสามารถทำได้ภายใน 3 เดือน จ.พังงา ระบุว่าทำได้ใน 2 เดือน พิษณุโลก มีปัญหาอยู่ประมาณ 14,000 ราย ซึ่งไม่มากเลยเชื่อว่าจะเป็นอีกจังหวัดที่แก้ไขปัญหาได้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้ออมสิน และธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในช่วงที่ผ่านมาวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปีหนี้คาดว่าออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยจำนวน 4,200 ล้านบาท จำนวนประมาณ 1 แสนราย จากวงเงินเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ 50,000 บาทต่อราย จึงเตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาวงเงินเพิ่มอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท ร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อปล่อยสินเชื่อหนี้นอกระบบในปี 2561 ต่อเนื่องจากปี 2560 นอกจากนี้ ออมสินยังเตรียมของขวัญปีใหม่ ให้กับลูกค้าชำระหนี้ต่อเนื่องไม่เป็นหนี้เสียในช่วงกลางเดือนม.ค.นี้ สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อรายสำหรับบุคคลธรรมดา ด้วยการคืนเงินให้กับลูกค้า 30% ของดอกเบี้ยที่จัดเก็บจากลูกค้า

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. เข้าร่วม “โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับ ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 พบว่ามีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนจำนวน 3,959,030 ราย และมีหนี้นอกระบบ 448,496 ราย มูลหนี้เฉลี่ยต่อรายจำนวน 59,520 บาท โดยในจ.พิษณุโลก มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 65,774 ราย เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ 4,982 ราย มูลหนี้ 358 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้ต่อราย 71,858 บาท

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์