“อุตตม” ร่วมถกเอกชน เสริมแกร่งธุรกิจเกษตรแปรรูป ด้านรมช.อุตฯลงพื้นที่4จุด ตรวจงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเหนือเป็นฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงนั้น กระทรวง ฯ ได้สนับสนุนผ่าน โครงการสำคัญ อาทิ โครงการ Northern Thailand food Valley โดยเข้าไปช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตลอดจนการสนับสนุนการจัดงาน Northern Thailand Food Valley Expo เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าด้านเกษตรและอาหารแปรรูปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้มีขึ้นในปี 2561 สำหรับประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต ก็สามารถขอรับคำแนะนำได้จากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และพิจิตร อีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวง ฯ ยังได้เตรียมสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 จำนวน 20,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องไว้ให้บริการแก่ SMEs ในปี 2561 อีกด้วย

ด้านนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบงานยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ก็ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหารือแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) และร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้ตรวจความพร้อมของศูนย์ ITC ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยได้เริ่มเปิดให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจร บริการเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้าต้นแบบ มีที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมีเครื่องจักรกลางไว้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบพร้อมซอฟแวร์ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องเจาะผิวชิ้นงานด้วยเลเซอร์ เครื่องตัดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์/ไวนิลระบบอิงค์เจ็ท และเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับโรงงานต้นแบบ

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือผู้บริหารบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทรถเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งเป็นบริษัทในโครงการ Big Brothers เป็นการนำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มาช่วยยกระดับ SME เตรียมความพร้อมรับความต้องการของตลาดโลก และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เอ-วัน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาทิ เบคอนแฮม หมูยอ ซึ่งบริษัทดังกล่าวถือเป็นสถานประกอบการ ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในพื้นที่ เพื่อลงทุนเครื่องจักรให้มีความทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ นายสมชาย ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและหารือผู้นำชุมชนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั่งเดิม โดยใช้กี่พื้นเมืองทอเป็นผ้ายกดอก ซึ่งกระทรวงฯ ได้เข้าไปช่วยในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Prototype Products) พัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดเป้าหมาย พัฒนาการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและทดสอบตลาดตามแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงกิจกรรมการให้บริการการท่องเที่ยว

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์