มรภ.สงขลา แจกต้นกล้าผักสวนครัว ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.คริษฐสพล หนูพรหม อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลาทำโครงการบริการวิชาการปลูกกล้าผักสวนครัว แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอที่ประสบภัยจากน้ำท่วม นำร่อง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยลงไปให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเห็ด จึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวมักประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกไว้ได้รับความเสียหาย จึงช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรในชุมชนด้วยการเพาะกล้าผักไว้สำหรับมอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกในครัวเรือน จำนวน 800 ต้น ได้แก่ ต้นมะเขือมัน มะเขือเทศ ต้นพริก โดยก่อนหน้านี้ได้มอบต้นกล้ามะละกอมารอบหนึ่งแล้ว และได้พูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเรื่องการทำสวนผัก ซึ่งเป็นผักที่ดูแลไม่ยากและปลูกแบบไร้สารเคมี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์