ฉลากโภชนาการตัวช่วย “สุขภาพดี”

การจะมีสุขภาพดีในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ทุกอย่างดูรีบเร่งตลอดเวลานั้น ไม่เพียงแต่ต้องใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบต่างๆ ยังจะต้องฉลากเลือกอาหารการกินให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัวด้วย เพราะจากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเอ็นซีดี เช่นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดย 70% ของคนไทยเสียชีวิตเนื่องจากกลุ่มโรคเหล่านี้ เพื่อให้ดีจึงต้องสังเกตมาตรฐานโภชนาการจากผู้ผลิตก่อนซื้อสินค้า เนสเล่จึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูล

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหารและยา เผยว่า การลดอัตราการเจ็บป่วยโรคไม่เรื้อรัง ต้องเริ่มจากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ รู้จักใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงไปพร้อมกับทานอาหารให้มีประโยชน์ ซึ่งเด็กไทยมีภาวะอ้วนเป็นลำดับต้นๆ ในเอเชีย รวมถึงป่วยเป็นเบาหวานและความดันเพิ่มขึ้นรวดเร็ว จึงต้องรณรงค์ให้คนไทยลดหวาน มัน เค็ม ซึ่ง อย.ได้ร่วมกับสถาบันโภชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้เข้าใจมากขึ้น

สำหรับวิธีการดูฉลากนั้นสามารถดูได้ง่ายๆ โดยหากมีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ก็จะแสดงว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม นอกจากนั้นจะวางคู่กันกับฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม ที่แสดง 4 ข้อมูลสำคัญอันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถอ่านหรือเปรียบเทียบโภชนาการในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

ที่มา : มติชนออนไลน์