ชาวประมงเฮ! เกษตรฯ เพิ่มวันทำประมงเป็นของขวัญปีใหม่

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอให้กรมประมงจัดสรรเพิ่มวันทำการประมง เนื่องจากขณะนี้ชาวประมงพาณิชย์บางส่วนมีการใช้วันทำการประมงที่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมง 2560 ระหว่าง 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561 หมดแล้ว ขณะที่ยังเหลือระยะเวลาอีก 3 เดือนกว่าจะสิ้นสุดปีการทำประมงนี้ ส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจะขาดรายได้และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรเพิ่มวันทำการประมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวประมงเป็นการชั่วคราว โดยใช้วิธีการนำปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จัดสรรให้กับเรือประมงไว้แล้วตามการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY) แต่ไม่ได้ถูกจับมาใช้ประโยชน์ ทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเหลือ จึงสามารถนำมาจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มเติมภายในรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีการทำประมง 2560 คือตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2561 เพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้แก่ชาวประมงที่มีรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีวันทำประมงไม่เพียงพอ

โดยมีแนวทางในการจัดสรร ดังนี้ 1. ฝั่งอ่าวไทย เรือประมงอวนล้อม เรือประมงจับปลากะตัก สามารถทำการประมงได้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 ส่วนเรืออวนลากจะได้รับวันทำการประมงเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วอีกลำละ 42 วัน เช่น ถ้ามีวันทำประมงเหลืออยู่ 10 จะได้รับวันทำประมงเพิ่มเป็น 52 วัน ขณะที่เรือที่หมดวันทำการประมงแล้วจะได้วันทำการประมง 42 วัน 2. ฝั่งอันดามัน เรือทั้งหมดสามารถออกทำการประมงได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า แนวทางในการเพิ่มวันทำการประมงนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ซึ่งจะใช้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงทุกท่านในการร่วมกันบริหารจัดการวันทำการประมงโดยปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายอย่างเคร่งครัด ถือเป็นการมอบของขวัญให้แก่ชาวประมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ชาวประมงที่มีวันทำการประมงเหลือน้อยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์