ปีหน้างัดมาตรการคุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลังเพื่อนบ้าน แม้สถานการณ์ไม่น่าห่วง

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์มันสำปะหลังปี 2560/61 ว่า สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงผลผลิตหัวมันสดจะมีประมาณ 28 ล้านตัน ลดลงจากปีการผลิตก่อนที่มีปริมาณ 30 ล้านตัน เมื่อฝนตกช่วงนี้ เกษตรกรจะเลื่อนขุดมันออกไป ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด โดยเดือนมกราคม-เมษายน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก เมื่อเป็นแบบนี้ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดไม่กระจุกตัวและไม่กระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้ คาดว่าราคาปี 2561 อาจจะขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาทหรือสูงกว่าได้ ซึ่งดีกว่าปี 2560 ล่าสุดราคาหัวมันสดปรับขึ้นจากกก.ละ 2.25 บาท มาอยู่ที่ 2.40 บาทแล้ว

นายกีรติ กล่าวว่า ตลาดรองรับผลผลิตมัน ทั้งมันเส้นและแป้งมัน มีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างจีนต้องการซื้อมันเส้นเพิ่มขึ้น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซื้อแป้งมันนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ขณะเดียวกันกรมฯ ได้ทำแผนเร่งขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ตุรกี จะไปโรดโชว์ในช่วงเดือนเมษายน 2561 โดยเฉพาะมันที่นำไปทำอาหารสัตว์ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักอย่างจีนมากจนเกินไป ยังมีแผนจะจัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติช่วงเดือนมิถุนายน 2561 และจะร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง กำหนดราคาส่งออกที่สะท้อนความเป็นจริง และป้องกันปัญหาการขายตัดราคา จนส่งผลกระทบกลับมายังหัวมันสด

นายกีรติ กล่าวว่า การส่งออกมันสำปะหลังในช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) ปี 2560 มีปริมาณ 10.025 ล้านตัน ลดลง 1% มูลค่า 2,507 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.1% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยราคาส่งออกมันเส้นล่าสุดอยู่ที่ตันละ 205 เหรียญสหรัฐ และแป้งมันตันละ 430 เหรียญสหรัฐ ส่วนทั้งปี 2561 คาดว่าการส่งออกน่าจะอยู่ในระดับ 10-11 ล้านตัน

นายกีรติ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 กระทรวงพาณิชย์จะนำมาตรการใหม่ที่ดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ ก่อนนำเข้าจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้า ให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ และพิมพ์ลงกระดาษออกมาประกอบการนำเข้า โดยสามารถติดต่อกรมฯ ทางออนไลน์ได้ และให้กรมฯอนุญาตก่อนนำเข้า และต้องพร้อมให้พนักงานสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานมันด้วย มาตรการนี้ไม่ได้เป็นการกีดกันการนำเข้า หรือห้ามการนำเข้าใดๆ ยังคงสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ที่มา : มติชนออนไลน์