เงินเฟ้อปี’60 ขยายตัว 0.66% สูงขึ้นในรอบ 2 ปี สนค.คาดการณ์กรอบเงินเฟ้อปี’61 ขยายตัว 0.6-1.6%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 101.37 ลดลง 0.08% เมื่อเทียบเดือนพฤศจิกายน 2560 และสูงขึ้น 0.78% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ ทั้งปี 2560 สูงขึ้น 0.66% ซึ่งเป็นการสูงขึ้นในรอบ 2 ปี จากปี 2558 ที่เงินเฟ้อลดลง 0.90% อย่างไรก็ตามยังเป็นไปตามกรอบที่ สนค.คาดการณ์ไว้ทั้งปี 0.4-1.0%

 ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลมาจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ขณะที่กลุ่มอาหารสด ลดลง 0.91% ซึ่งมีผลตามอัตราเงินเฟ้อทั้งปี ทั้งนี้ เงินเฟ้อทั้งปีสูงขึ้นแต่รับว่าสูงไม่มาก แม้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นแต่ก็ระวังการซื้อสินค้ามาก และกรอบเงินเฟ้อทั้งปีหากเทียบกับต่างประเทศก็ยังใกล้เคียงไม่สูงเกินไป เช่น สิงคโปร์

สำหรับอัตราเงินเฟ้อเทียบเดือนที่ลดลง 0.08% เนื่องจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง 0.23% ตามการลดลงของหมวดผักสดและผลไม้ เช่น ผักสด ส่วนผลไม้ลดลง 1.33% รวมไปถึงการลดลงของไก่สด เนื้อสุกร ไข่ไก่ และข้าวสาร ขณะที่สินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำหวาน น้ำผลไม้ ชาและกาแฟสำเร็จรูป จากการปรับภาษีของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ส่วนหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 0.01% จากหมวดสิ่งที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด ค่าของใช้ส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ และก๊าซหุงต้มที่ปรับลดลงตามตลาดโลก รวมทั้งเสื้อผ้าบุรุษ สตรี ขณะที่สินค้าที่ปรับสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับการสำรวจราคาสินค้าที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟ้อทั้งหมด 422 รายการ พบว่า มีสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ราคาเพิ่มขึ้น 114 รายการ เช่น น้ำหวาน น้ำผลไม้ ขนมหวาน ปลานิล ปลาทู กุ้งขาว กาแฟ กาแฟผงสำเร็จรูป ค่าเช่าบ้าน น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทัศนาจรต่างประเทศ เบียร์ ราคาสินค้าที่ปรับลดลง 118 รายการ เช่น ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว น้ำมันพืช ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด ผักสด ผลไม้สด น้ำพริกแกง ซีอิ๊ว ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ขณะที่ราคาสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง 190 รายการ

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า การคาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ทั้งปี 2561 อยู่ที่ 0.6-1.6% ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปี 2561 อยู่ที่ 3.5-4% ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 33-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดี เชื่อว่าเงินเฟ้อทั้งปีไม่เกินกรอบที่คาดการณ์ไว้และน่าจะไม่เกิน 1% โดยปัจจัยที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน คือเรื่องของบัตรสวัสดิการ การดูแลสินค้าเกษตร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์