ระบายน้ำ “กว๊านพะเยา” ต่อเนื่อง“อ่วม น้ำท่วมขังนับสัปดาห์ นาข้าวเจ๊งกว่า 50 ล้านบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยา วันที่ 30 กันยายน 2559 ว่า มีปริมาณเก็บกักจำนวน 62 ล้าน ลบ.เมตร ขณะที่แหล่งเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำกว๊านพะเยาทุกสาย ได้เก็บกักน้ำไว้แล้วส่วนหนึ่ง ขณะที่ช่วงกลางของลำน้ำสาขาก็ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยาโดยตรง และจะระบายลดลงไปอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 1-2 ล้าน ลบ.เมตร จนกว่าจะเหลือปริมาณเก็บกักเท่ากับ 33.84 ล้าน ลบ.เมตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนพื้นที่รอบกว๊านพะเยาโดยรอบที่เป็นที่ลุ่ม จะมีน้ำท่วมบ้างเล็กน้อย คาดว่าหลังจากที่ชาวนาที่อยู่ติดกว๊านพะเยาทำการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2559 อาจจะต้องเก็บกักน้ำกว๊านพะเยาไว้ โดยใช้กระสอบทรายกั้นด้านหน้าประตู ดังที่เคยทำมาแล้ว เพื่อไม่ให้น้ำระบายออกไปมากเกินไป

นายสมชาย เข็มเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบล(ทต.)เวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ได้เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทั้งนาข้าว สวนข้าวโพด เนื่องจากถูกน้ำอิงเอ่อล้นเข้าท่วมมาตั้งแต่วันที่ 21-22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และท่วมขังต่อเนื่อง เพราะน้ำอิงที่รับน้ำจากกว๊านพะเยาจนถึงขณะนี้ยังระบายไม่หยุด ทำให้นาข้าวใน ต.ลอ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นนาข้าวในทุ่งลอน้ำท่วมเสียหายอย่างหนัก เมื่อน้ำท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์ ข้าวจะไม่สามารถเติบโตต่อได้อีก ทั้งนี้ทุ่งลอซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีของจังหวัดพะเยาคาบเกี่ยวพื้นที่ อ.จุน และ อ.เชียงคำ ขณะจะใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว แต่ถูกน้ำท่วมเพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ำ คาดว่ามูลค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นายเตชะพัฒน์ มะโนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และคณะทำงานลุ่มน้ำอิง กล่าวว่า ลุ่มน้ำอิงบริเวณทุ่งดอกคำใต้ เขตติดต่อระหว่าง อ.ดอกคำใต้ และ อ.ภูกามยาว ถือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนกลาง ขณะนี้ก็รองรับน้ำที่ระบายจากกว๊านพะเยา ซึ่งนาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิงไปแล้วประมาณ 5,000 ไร่ ทางผู้นำกำลังเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหาย เพื่อแจ้งไปยังราชการและรัฐบาลเพื่อหาแนวทางมาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป

201609301046375-20021028190242-768x574