สอศ.จัดมหกรรมศึกษาเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ‘อาชีวะ 4.0’ ยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 มกราคม ที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธี เปิดงาน “มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0” ภาคกลาง-ตะวันออก โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดนครนายก แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม ทั้งนี้ ดร.สุเทพได้มอบธงชาติอาชีวะเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ให้กับนายสรุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 7 และยังมอบเกียรติคุณให้กับผู้บริหารในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ อีกด้วย

ดร.สุเทพ กล่าวว่า มหกรรมการศึกษาครั้งนี้ เป็นการแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง เปิดเส้นทางอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าชมนิทรรศการ และจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิชาชีพตรงกับความสามารถ และความต้องการของตนเอง รวมทั้ง ให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณ และคุณภาพการศึกษา คาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาร่วมชมกิจกรรมอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 คน

ดร.สุเทพกล่าวอีกว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “อาชีวะสร้างชาติไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนต่อในสายอาชีพ สำหรับการจัดในภาคกลางนี้ มีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาได้นำผลงานเด่นๆ ของแต่ละแห่งมานำเสนอ โดยจัดแบ่งเป็นโซน เช่น โซนด้านการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ First S-CURVE และกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต New S-CURVE โซนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีกับต่างประเทศ การต่อยอดอาชีวศึกษากับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาทิ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นำความก้าวหน้าการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีพาณิชย์นาวี ทางด้านเครื่องกลเรือมาแนะนำ, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในการทำความสะอาด แผงโซล่าเซลล์มานำเสนอ, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นำเครื่องแกะสลัก 3 มิติมาสาธิตให้ชม นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนำโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป แกงเลียง และสมุนไพร ลูกประคบผลไม้ มาสาธิต และให้นักเรียนที่สนใจทดลองทำผลิตภัณฑ์ และโซนกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

ที่มา : มติชนออนไลน์