“กฤษฎา”สั่งเกษตรจังหวัดทำแผนของบกลางปี61ย้ำจนท.ต้องลงพื้นที่แบบเข้าถึง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมทางวิชาการการบริหารราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม ที่อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร ว่า เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงฯสามารถช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเข้าถึง ล่าสุดได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดประสานงานกับเกษตรอำเภอที่มีกว่า 800 แห่งทั่วประเทศจัดทำแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณกลางปี2561 ให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ ซึ่งปีที่ผ่านมากระทรวงฯเคยได้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดทั่วประเทศปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น เพื่อรับทราบทุกข์สุขของเกษตรกร และในการทำงานหากมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและหาเจ้าภาพไม่ได้ กระทรวงฯต้องเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหา รวมทั้งต้องทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อพัฒนาด้านการตลาด ทำงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดเพื่อบูรณาการด้านงบประมาณ ขณะที่การทำงานภายในกระทรวง เกษตรจังหวัดทั่วประเทศต้องมีบทบาทมากขึ้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์