เตือนเกษตรกรที่จะปลูกหม่อนผลสด อย่าหลงเชื่อชวนลงทุนหลักหมื่นได้ผลตอบแทนไร่ละแสน

นายอภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวว่า ขณะนี้มีการชักชวนเกษตรกรใน             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศให้ร่วมลงทุนกับบริษัทในการปลูกหม่อนผลสด เพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลหม่อน  โดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงไร่ละ 100,000-270,000 บาท /ปี  แต่ผู้สนใจต้องลงทุนไร่ละ 25,000 – 32,000 บาท   และจะได้ต้นหม่อนไปปลูกเพียง 400 ต้น ซึ่งถือว่าราคาเฉลี่ยต่อต้นสูงมาก และที่อ้างว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้วันละ 10 กิโลกรัมนั้น ในทางวิชาการนั้นถือว่าเป็นไปได้ยากที่จะเก็บผลหม่อนให้ได้จำนวนดังกล่าวในทุกวัน ส่วนการขยายพื้นที่ปลูกให้เป็น 10,000 ไร่  โดยไม่มีแผนการตลาดในการจำหน่ายสินค้ายิ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลตอบแทนสูงตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้น กรมหม่อนไหมจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่สนใจจะปลูกหม่อนผลสดเพื่อจำหน่ายให้ระวังการถูกชักชวนในลักษณะดังกล่าว  โดยหากท่านใดสนใจจะปลูกหม่อนผลสดควรขอคำแนะนำหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมหม่อนไหมก่อนเสมอเพื่อจะทราบทิศทางการตลาด รวมถึงวิธีการปลูก  การดูแลรักษา              การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และมีบริการจำหน่ายต้นหม่อนปักชำในราคาประมาณต้นละ   3 บาท   ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 21 แห่ง ทั่วประเทศ  หรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมหม่อนไหมซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-5587924 ต่อ 310