เผยสารประกอบในกัญชา ปลอดภัย-ไม่ติด

รายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวนงานวิจัยเดิมที่มีอยู่แล้วโดยนักวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก พบว่าสารประกอบตัวหนึ่งในกัญชา ที่เรียกว่าแคนนาบิดิโอล หรือซีบีดีนั้น “โดยทั่วไปแล้วอยู่ในกรอบความปลอดภัยที่ดี” โดยจากการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวยังพบด้วยว่าสารประกอบซีบีดีนี้ “ไม่มีผลกระทบในเชิงเสพติดหรือก่อให้เกิดการบิดเบือนหรือมีศักยภาพในเชิงต้องพึ่งพิง” แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม แม้รายงานดังกล่าวจะสรุปว่า “พบว่าซีบีดีมีพิษสภาพในระดับค่อนข้างต่ำ…แต่ยังไม่ได้มีการสำรวจผลกระทบที่เป็นไปได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การตรวจสอบทบทวนเพิ่มเติมในเชิงลึกมากกว่าเดิมเกี่ยวกับสารประกอบนี้จะมีขึ้นอีกครั้งในปี 2018”

รายงานดังกล่าวจัดทำโดยกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยยาที่ต้องพึ่งพา (อีซีดีดี) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งระบุไว้ด้วยว่า ไม่ใช่เป็นการให้การรับรองซีบีดี และไม่ได้หมายความว่าองค์การอนามัยโลกเสนอแนะให้ใช้แคนนาบิดิโอลแต่อย่างใด แต่การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความสนใจและการใช้กัญชาซึ่งเพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง

โดยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้รวบรวมหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์ และการใช้เพื่อการบำบัด รวมถึงผลข้างเคียง ของการใช้กัญชาหรือสารประกอบที่ได้จากกัญชาไว้มากขึ้น

และหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในเวลานี้ อีซีดีดียังไม่ถือว่าซีบีดีควรกำหนดให้เป็นสารที่สามารถใช้ภายใต้การควบคุมได้แต่อย่างใด