ทดลองใช้’มอเตอร์เวย์กทม.-พัทยา’วันแรก ก่อนคิดเพิ่มค่าผ่านทางเป็น 105 บาท 19 เม.ย.นี้

จากที่ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพฯ-เมืองพัทยา (ฉบับที่…) พ.ศ….โดยให้ปรุงปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพฯ-เมืองพัทยา พ.ศ.2558 เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-เมืองพัทยาใหม่

สำหรับค่าผ่านทางใหม่จะคิดในอัตราเพิ่มขึ้นดังนี้คือ รถยนต์ 4 ล้อ จะจ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 105 บาท จากปัจจุบันจ่าย 60 บาท หรือคิด 1 บาท/ 1 กิโลเมตร (กม.) รถยนต์ 6 ล้อ จะจ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 170 บาท หรือคิด 1.60 บาท/ 1 กม. รถยนต์เกิน 6 ล้อ จ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 245 บาท หรือ คิด 2.3 บาท/1 กม.

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา โดยเห็นชอบให้ทางหลวงพิเศษช่วงดังกล่าวเป็นทางหลวงพิเศษที่เก็บค่าผ่านทางในระบบปิด โดยตลอดระยะทาง จะไม่มีรถจากข้างนอกเข้ามาได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 เม.ย.2561 เป็นต้นไป

“การจ่ายค่าบริการทางหลวงพิเศษเพิ่มขึ้น ประชาชนจะได้ ในเรื่องของความปลอดภัย ทางหลวงจะเป็นระบบปิด ไม่มีรถโผล่เข้ามาระหว่างทาง มีวงจรปิดตลอดเส้นทาง มีการตรวจความปลอดภัย

สำหรับบรรยากาศในวันนี้หลังจากที่มีการเปิดทดลองใช้ในวันนี้ที่ด่านเก็บเงินพัทยา ไม่พบว่าการจราจรไม่ติดขัดจากรถที่เดินทางเข้าออกเมืองพัทยา แต่ก็ยังสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องรับบัตรและคืนบัตร แต่ก็มีการเก็บเงินตามราคาปกติถ้าเดินทางจาก กทม.มาตามเดิมคือ 60 บาท แต่เมื่อเปิดใช้ในวันที่ 19 เม.ย.60 จะเก็บเงิน 105 บาท