อบจ.สงขลาทุ่ม 140 ล้าน ใช้น้ำยางเป็นส่วนผสมทำถนน 10 สาย รวม 6 อำเภอ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา กล่าวว่า อบจ.สงขลาให้ความสำคัญในการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนนมาหลายปีแล้ว พบว่าถนนมีความทนทานในการรับงานหนัก แม้การลงทุนจะมีต้นทุนสูงขึ้น ทางอบจ.ได้มีการตั้งงบประมาณการปรับปรุงหรือทำถนนสายใหม่ เน้นการใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นส่วนผสมร่วมกับยางมะตอยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวสวนยาง และพบว่า อบจ.ในหลายจังหวัดให้ความสนใจ หันมาใช้ยางพาราทำถนนเพิ่มมากขึ้น สำหรับอบจ.สงขลา ตั้งเป้าก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมจากยางพาราในปี 2561 เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา อีกอย่างน้อย 10 สาย ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย คลองหอยโข่ง นาทวี หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย ใช้งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 140 ล้านบาท

 

ที่มา : มติชนออนไลน์