รัฐมนตรี วท.พร้อมดันเครื่องดื่มโปรตีนสกัดจากจิ้งหรีด ชี้ แมลงคืออาหารในอนาคตชาวโลก ไทยได้เปรียบ มีเยอะ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้สัมภาษณ์เรื่องที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จในการสกัดโปรตีน จากจิ้งหรีดและเตรียมผลิตเป็นเครื่องดื่มโปรตีนเทียบเท่าเครื่องดื่มเสริมโปรตีนระดับโลก ว่า เป็นตัวอย่างสำคัญที่อุทยานวิทยาศาตร์ ของ วท.พยายามให้เกิดเป็นเรื่องแบบนี้ นำไปสู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันในระดับโลก ให้มากที่สุด

“เรามีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบที่เรามีมากมาย มีนักวิจัยที่มีความสามารถอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศ โดยที่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นทำงานอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครือข่ายของวท.จำนวนมาก อุทยานวิทยาศาสตร์พร้อมจะเปิดรับปรึกษาและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ชาวนา เกษตรกร พ่อค้า บริษัทเอกชนทุกขนาด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ผลิตผล โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”นายสุวิทย์ กล่าว

รัฐมนตรีวท.กล่าวว่า เรื่องของโปรตีนจากแมลง โดยเฉพาะจิ้งหรีดนั้น พูดกันมานานแล้ว และมีงานวิจัยชัดเจนว่า แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ เป็นอาหารอนาคตของชาวโลก เครื่องดื่ม ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลายๆชนิดในต่างประเทศก็สกัดโปรตีนมาจากตัวจิ้งหรีด แต่หลายคนอาจจะไม่รู้

“แน่นอนว่า เรื่องนี้เราต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่ เรามีวัตถุดิบมากมาย แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมนับจากนี้คือ การเพิ่มปริมาณวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วย เรื่องการขยายและคัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีด รวมทั้งต้องพยายามเปลี่ยนความคิดของคนที่เข้าใจผิดคิดว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงเอามาทำเครื่องดื่มแล้วยังตะขิดตะขวงใจ คือต้องเปลี่ยนความคิดมามองจิ้งหรีดในแง่บวกนั่นเอง” รัฐมนตรีวท.กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์