สมุทรสงครามมอบปลาทูแห้งเกือบ 10 ตัน น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนให้เด็กเหนือ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีส่งมอบปลาทูแห้งและน้ำปลาให้กับกองทัพเรือภาค 1 ในโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นำภาคประมงทูลเกล้าถวายปลาทูแห้ง 9,999 กิโลกรัม (ก.ก.) , น้ำปลา 195 โหล ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับพระราชทานมอบให้ พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์ รอง ผบ.ทรภ.1 และร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกลำเลียงปลาทูแห้งและน้ำปลามอบให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดน่าน ต่อไป

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อปี 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงทอดพระเนตรพบเห็นพสกนิกรที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อมาจนถึงปัจจุบัน

กองทัพเรือภาค 1 ได้รับบริจาคปลากระตักแห้ง 6,000 ก.ก. ปลาทูแห้ง 19,100 ก.ก. น้ำพริกปลากระตักสำเร็จรูป 250 ก.ก. ปลากระป๋อง 19,020 กระป๋อง น้ำปลาขวด 1,001 โหล กะปิ 2,620 ก.ก. และเกลือทะเลไอโอดีน 5,010 ก.ก. รวมมูลค่า 2,538,900 บาท จากภาคเอกชนใน จ.ระยอง ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อน้อมเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์