เด้งรับนโยบายรัฐบาล พช.เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐของดีอุตรดิตถ์ เร่งสร้างรายได้ให้ประชาชน

วันที่ 8 ม.ค. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าโอท็อปเด่นของจังหวัดและสินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยความร่วมมือของจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยมีผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายในตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด จำนวน 16 รายและผู้ประกอบการโอท็อป ร่วมจำหน่ายในงาน จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย คาดว่าจะมียอดจำหน่ายตลอดงานไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

นายเสฐียรพงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐทุกจังหวัด (76 จังหวัด) และทุกอำเภอ (878 อำเภอ) โดยทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และเพื่อให้ได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เปิดตลาดประชารัฐ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2560 โดยรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นทั้งผู้ประกอบการสินค้าเกษตร โอท็อป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์